• Stedenbouwkundig plan

Buro Waalbrug heeft in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling de stedenbouwkundige uitwerking voor de nieuwbouwwijk 'De Kiem van Houten' (Grassen-Noord) verzorgd. Op dit moment werken wij aan een (klimaatadaptief) inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

De Kiem van Houten maakt onderdeel uit van Houten-Vinex en is globaal gelegen tussen de wijken ‘De Tuinen’, ‘Castellum’ en ‘De Grassen’. De realisatie van de wijk – ruim 300 koop- en (sociale) huurwoningen – heeft jarenlang op zich laten wachten, vanwege het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar. In 2017 zijn de gronden aangekocht door Jansen Bouwontwikkeling en zijn de plannen verder uitgewerkt. De ambities van de gemeente Houten en Jansen Bouwontwikkeling reiken verder dan een ‘normale’ nieuwbouwwijk. Beide partijen hebben de wens uitgesproken meer sociale, duurzame (0-op-de-meter) en levensloopbestendige woningen te realiseren. Ook wordt de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht.

Belangrijk aandachtspunt bij de stedenbouwkundige uitwerking was de aansluiting op de directe omgeving. De ontwikkeling van het projectgebied heeft jarenlang op zich laten wachten, waardoor het plangebied nu volledig is ingesloten door andere woningbouwontwikkelingen. Een heldere communicatie richting omwonenden vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de opgave. Inmiddels is het stedenbouwkundig plan afgerond en is door ons bureau een beeldkwaliteitplan opgesteld, dat in woord en beeld aangeeft wat de ‘doelstellingen’ zijn voor de architectonische uitwerking van het woongebied. In navolging daarvan hebben wij de opdrachtgever geadviseerd bij het selecteren van architecten en de verdere uitwerking van de bouwplannen.

Op dit moment werken wij aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, waarbij veel aandacht is voor klimaatadaptatie (minder verharding, meer groen). Wij houden u de komende tijd op de hoogte over de voortgang.

Opdrachtgever: Jansen Bouwontwikkeling
Type project: Stedenbouwkundige uitwerking
Locatie: Gemeente Houten