• Stedenbouwkundig plan

  Stedenbouwkundig plan

 • Uitwisselbaar programma

  Uitwisselbaar programma

 • Visualisatie woonstraat

  Visualisatie woonstraat

 • Visualisatie parkzone

  Visualisatie parkzone

 • Visualisatie westgrens plangebied

  Visualisatie westgrens plangebied

 • Visualisatie noordgrens plangebied

  Visualisatie noordgrens plangebied

 • Visualisatie oostgrens plangebied

  Visualisatie oostgrens plangebied

 • Visualisatie zuidgrens plangebied

  Visualisatie zuidgrens plangebied

 • Profiel woonstraat

  Profiel woonstraat

 • Inrichtingsprincipe woonstraat

  Inrichtingsprincipe woonstraat

In opdracht van Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss heeft buro Waalbrug na een uitvraag aan meerdere partijen het stedenbouwkundig plan voor Park Dillenburg opgesteld. Door een slimme manier van verkavelen kent dit plan een grote mate van flexibiliteit en een fasering die past bij de dynamiek op de woningmarkt.

Zo kan van programma worden gewisseld zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteiten zoals die verankerd zijn in het stedenbouwkundig plan en de inrichting van de openbare ruimte. Binnen de verkaveling is een mix van verschillende woningtypen opgenomen waardoor er een gevarieerd beeld ontstaat.

Naast het stedenbouwkundig plan heeft buro Waalbrug eveneens het inrichtingsplan gemaakt dat gebaseerd is op een parkachtige opzet die aansluit op de omgeving en de centrale parkzone in Dillenburg. Met een hoogwaardige materialisering, minimale verharding en een grote diversiteit aan plant- en boomsoorten wordt, ook in de woonstraten, een groen en parkachtig beeld gecreëerd.

Ook de architectuur sluit aan bij het thema 'Parkachtig'. Na het opstellen van een beeldkwaliteitplan zijn in nauwe samenwerking met de architecten (Van den Pauwert Architecten & Architectenbureau Visser en Bouwman) de architectuurbeelden tot stand gekomen.

Opdrachtgever: Hendriks Bouw & Ontwikkeling
Type project: Stedenbouwkundig plan
Locatie: Drunen, gemeente Heusden