• Paneel stedenbouwkundig plan Hutgraaf

  Paneel stedenbouwkundig plan Hutgraaf

 • Paneel stedenbouwkundig plan Hutgraaf

  Paneel stedenbouwkundig plan Hutgraaf

 • Stedenbouwkundig plan

  Stedenbouwkundig plan

 • Profielenblad inrichting openbare ruimte

  Profielenblad inrichting openbare ruimte

 • Profiel woonstraat

  Profiel woonstraat

 • Inrichting parkzone

  Inrichting parkzone

 • Impressie avontuurlijk spelen

  Impressie avontuurlijk spelen

 • Impressie speelveld

  Impressie speelveld

De opzet van het nieuwe woongebied de Hutgraaf is volledig gebaseerd op de saamhorigheid en collectiviteit die past bij de vitale wijkgedachte, zoals de gemeente Beuningen die voorstaat. Met de herontwikkeling van het sportpark tot woongebied wordt een nieuwe landschappelijke kwaliteit gecreëerd door de aanleg van de centrale parkzone. 

Deze parkzone biedt ruimte aan verschillende groene buurtactiviteiten op het gebied van sport, spel en recreatie. Door het park loopt een voetpad die de verschillende onderdelen met elkaar verbindt: de ruige natuurzone ter hoogte van het tennispark, het speelveld in het midden en de buffervijver in het zuidelijk deel.

In totaal worden in de Hutgraaf ongeveer 140 woningen gerealiseerd. Het woningbouwprogramma wordt gekenmerkt door een differentiatie aan verschillende types en prijsklassen. Hiermee wordt aan verschillende doelgroepen een kans geboden zich te vestigen in de nieuwe woonbuurt. Het woningbouwprogramma bestaat uit appartementen en grondgebonden woningen voor jong en oud, voor bewoners met een zorgvraag, voor mensen met een kleine beurs en voor degenen die iets meer hebben te besteden.

Opdrachtgever: Hendriks Bouw & Ontwikkeling
Type project: Stedenbouwkundig plan
Locatie: Gemeente Beuningen