Buro Waalbrug heeft de expertise in huis om een ruimtelijk plantraject van a tot z op te stellen en te begeleiden. Wij hebben ruime ervaring in het formuleren van ruimtelijke en beleidsmatige uitgangspunten en de vertaling hiervan in een juridische regeling.

Het belang van een gedegen toelichting
Onze adviseurs werken aan beleidsvisies, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningen en beheersverordeningen. Hierbij speelt een gedegen onderbouwing een belangrijke rol. Hoewel de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het juridisch bindende bestemmingsplan, is onze ervaring bij inspraakavonden en juridische procedures, dat de toelichting cruciaal is voor het creëren van draagvlak en de juridische houdbaarheid van een bestemmingsplan. Transparantie en eenduidigheid zijn naar onze mening dan ook sleutelwoorden in de onderbouwing van een ruimtelijk plan.

Integrale expertise
Buro Waalbrug adviseert en ondersteunt bij het opstellen van ruimtelijk beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan het vertalen van cultuurhistorisch beleid in bestemmingsplannen of het verkennen van mogelijkheden van flexibele regelingen ten behoeve van functieverruiming. Onze integrale expertise helpt u bij het formuleren van de specifieke opgave. Wij koppelen uw kennis aan de onze, en vertalen het resultaat door in toetsbaar en uitvoerbaar beleid en ruimtelijke instrumenten.

Coördinatie van onderzoeken
Een ruimtelijke procedure gaat veelal gepaard met het uitvoeren van verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld op het vlak van milieu, externe veiligheid, archeologie en planschade. Hiervoor werken wij samen met experts waarmee wij in de loop der jaren een vaste werkrelatie hebben opgebouwd. Indien gewenst kunnen wij deze onderzoeken ook voor u coördineren.

Een overzicht van onze producten:

  • Structuurvisie/omgevingsvisie
  • Bestemmingsplannen/omgevingsplannen
  • Postzegelplannen en wijzigingsplannen
  • Veegplannen en consoliderende plannen
  • Beheersverordeningen
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Onderbouwingen verlengingsbesluiten
  • Uitgangspuntennota’s
  • Beleidsnota’s (voor o.a. parkeren, bed & breakfast en zonneparken)

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met:
Jeroen Langbroek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 - 51 91 36 75)