Landelijk wonen in Plakse Wei, Bemmel

  • Opdrachtgever
    Janssen Bouwontwikkeling
  • Locatie
    Bemmel, gemeente Lingewaard
  • Type project
    Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan
  • Meer informatie?

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan opgesteld voor de nieuwbouwwijk 'Plakse Wei' te Bemmel. Concept voor deze kleinschalige woonwijk is landelijk wonen, geïnspireerd op het aangrenzende buitengebied en park Lingezegen.

Het beoogde woongebied wordt - evenals de inrichting van het aangrenzende landelijk gebied - gekenmerkt door een heldere en functionele opzet. De ontsluiting van het plangebied bestaat uit een lus-structuur, die zodanig is gesitueerd dat er logische aansluitingen ontstaan met de omgeving en voldoende ruimte overblijft voor een flexibele invulling van de verschillende woonvelden. De ontsluitingsstructuur wordt gekenmerkt door een landelijk wegprofiel, met een smalle rijbaan en een groene, informele inrichting. Middels enkele informele langzaam verkeersverbindingen wordt de ontsluitingsstructuur verankert in de omgeving, waardoor mogelijkheden ontstaan voor het maken van een ommetje.