• landschappelijke inpassing werkeiland

  landschappelijke inpassing werkeiland

 • zicht op werkeiland vanaf noordoostpolder

  zicht op werkeiland vanaf noordoostpolder

 • zicht op werkeiland vanaf zandzuiger

  zicht op werkeiland vanaf zandzuiger

 • zicht op werkeiland zuidwestzijde

  zicht op werkeiland zuidwestzijde

 • zicht op werkeiland noordoostzijde

  zicht op werkeiland noordoostzijde

Voor zandwinning in het IJsselmeer dient een werkeiland te worden gerealiseerd voor de verwerking van zand en grind. Met zandwinning op het IJsselmeer geeft SMALS invulling aan de oproep van de overheid om grootschalige zandwinning op open water plaats te laten vinden. Het benodigde werkeiland dient zorgvuldig te worden ingepast in het IJsselmeer.

Rekening houdend met het programma van eisen van de gemeente De Friese Meren en de ruimtelijke visie van de Rijksadviseur voor Landschap is bovenstaand ontwerp gemaakt. De kern van het werkeiland dat puur functioneel is vormgegeven wordt omgeven door een brede schil waar de natuur zelf met het zand aan de slag kan. Dit wordt Building with Nature genoemd. Binnen enkele jaren al kan het werkeiland omgeven zijn door begroeide duinen en wetlands welke belangrijke ecologische waarde kunnen hebben voor de flora en fauna in het IJsselmeer. Een passantenhaven maakt het mogelijk dat watersporters kunnen aanleggen om vanuit een veilig uitzichtpunt het werk te bekijken.

Het ontwerp is in een 3D-model gevisualiseerd en is een weergave van hoe het eiland zich onder invloed van wind en water door de tijd heen zou kunnen ontwikkelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de MER om het ontwerp verder te optimaliseren.

Opdrachtgever: Gemeente De Friese Meren
Type project: Landschapsplan
Locatie: Gemeente De Friese Meren